THỜI GIAN

LỜI CHÀO CỦA TÔI

LIÊN KẾT WEBSITE

Lê Thanh Long

MỌI TIN TỨC

Bạn cần gì? vào xem thử!

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chào mừng quý vị đến với NHỮNG NGƯỜI LUÔN VẬN ĐỘNG.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Gia Hiếu (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:58' 20-05-2013
  Dung lượng: 78.5 KB
  Số lượt tải: 335
  Số lượt thích: 0 người

  TRƯỜNG THPT SƠN HÀ
  TỔ: HÓA-SINH-ĐỊA-TD-QP


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Sơn Hà, ngày 12 tháng 05 năm 2013
  
  
  KẾ HOẠCH
  Tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT năm học 2013-2014


  Họ tên: Nguyễn Võ Trường Linh .
  Sinh ngày 23 tháng 03 năm 1982.
  Tổ: Hóa – Sinh – Địa - TD - QP
  Năm vào ngành giáo dục: 2006.
  Nhiệm vụ được giao trong năm học: giảng dạy bộ môn TD-GDQP
  Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2011của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
  Căn cứ kế hoạch năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013.
  Căn cứ thực tế nhà trường, Trường THPT Sơn Hà xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) năm học 2013-2014 như sau:
  I. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
  - Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chính sách phát triển giáo dục trung học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học phổ thông.
  - Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên trung học phổ thông, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên trung học phổ thông với yêu cầu phát triển giáo dục trung học phổ thông và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông.
  - Nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 2013-2014 cho giáo viên.
  II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
  1. Khối kiến thức bắt buộc:
  a. Nội dung 1:
  Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp THPT:
  Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học phổ thông, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học phổ thông.

  b. Nội dung 2:
  Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục THPT theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (kể cả các dự án).
  Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
  2. Khối kiến thức tự chọn:
  Nội dung 3:
  Khối kiến thức tự chọn: Bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
  III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
  1. Các nội dung bồi dưỡng 1,2:
  - Tập trung (theo lớp do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tổ chức,….)
  - Hội nghị chuyên đề (do trường, tổ chuyên môn tổ chức,…..);
  - Từ xa (do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi hướng dẫn).
  2. Nội dung 3:
  - Tự học, tự nghiên cứu (do giáo viên);
  - Sinh hoạt tổ chuyên môn (do tổ chuyên môn tổ chức);
  - Từ xa (qua Internet);
  IV. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG
  - Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  - Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  - Các tài liệu phục vụ đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá, các tài liệu tập huấn từ những năm học trước.
  - Các chỉ thị, văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học 2012-2013, phong trào thi đua: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
  - Cá nhân chủ động sử dụng các nguồn tài liệu bổ sung cần thiết trong quá trình bồi dưỡng.
  V. kế ho
   
  Gửi ý kiến

  TIN TỨC & SỰ KIỆN

  TƯ LIỆU GDQPAN